အက အတန်းများသည် GMHS ကျောင်းသားကျောင်းသူများ သဘောကျ ပါဝင်သည့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ International dance အတန်းများကို ကျောင်းအားလုံးတွင် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ဘဲလေးဆရာမ များက Myanmar Ballet School မှ ဖြစ်ပါသည်။
ဘဲလေး အက အတန်းများအတွက် သင်တန်းကြေးနှင့် ဝတ်စုံဖိုး ထပ်မံပေးသွင်းရပါမည်။ ဘဲလေးအတန်းများသည် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် တက်ရပါသည်။