ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ

ကျောင်းသားသစ်များသည် မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ နှင့် သင်္ချာ ဘာသာများကို ဖြေဆိုရပါသည်။ ဤစာမေးပွဲများသည် နှစ်ကုန်တွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ မည်သည့် စာမေးပွဲအဆင့်ကို ဖြေဆိုနိုင်ရန် သင့်တော်မည် ဟု အကြံပြုပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

GMHS ကျောင်းကို တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် တက်ရောက်လို သော ကျောင်းခွဲ သို့ မနက် ၉ နာရီမှ နေ့လည် ၂ နာရီအတွင်း မိမိအဆင်ပြေသော ရက်တွင် လာရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

  • ပတ်စ်ပို့ ဓာတ်ပုံ ငါးပုံ
  • မွေးစာရင်း မိတ္တူ
  • အိမ်ထောင်စု စာရင်းမိတ္တူ
  • ကျောင်းထွက်လက်မှတ်