ကျောင်းလိပ်စာ
    အမှတ်(၁) ၂၆ လမ်း (၅၇လမ်းနှင့်၅၈လမ်း အကြား)၊ အောင်မြေသာစံ ရပ်ကွက်၊ ‌မန္တလေးမြို့။

    ဖုန်း ။ ၀၉ ၈၈၁၈၉ ၅၀၅၀၊ ၀၉၈၈၁၈၉ ၆၀၆၀၊ ၀၉၈၈၁၈၉ ၇၀၇၀
    Email : info@grandmandalaredu.com
    Web : www.grandmandalaredu.com